Letselschade geweldsmisdrijf

Strafbare feiten kunnen leiden tot persoonlijke schade bij een persoon. Letsel dat is opgelopen door een geweldsmisdrijf kan zowel op geestelijk als lichamelijk vlak een grote impact hebben. Een slachtoffer van een geweldsmisdrijf kan de dader aansprakelijk stellen voor zijn letselschade.


Letsel door geweldsmisdrijven

In bepaalde gevallen kunnen letselschadeslachtoffers van geweldsmisdrijven een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven die letselschade als gevolg kunnen hebben zijn:

 • mishandeling;
 • seksueel misbruik;
 • bedreiging;
 • steek- en vechtpartijen;
 • overvallen;
 • diefstal met geweld;
 • uitgaansgeweld.

Geweldsmisdrijven die letselschade veroorzaken kunnen zowel thuis of op straat, tijdens het uitgaan of in het openbaar vervoer plaatsvinden. Daarnaast kan een geweldsmisdrijf ook op het werk of op school plaatsvinden. Letselschadeslachtoffers van geweldsmisdrijven kunnen letselschade claimen door een civiele letselschadeclaim te starten. De dader wordt in dat geval aangesproken op grond van de gepleegde onrechtmatige daad.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan aan slachtoffers met ernstig geestelijk of lichamelijk letsel een financiële tegemoetkoming uitkeren. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt geleid door een onafhankelijke commissie. Met de financiële tegemoetkoming erkent het Schadefonds de door het slachtoffer geleden schade. Dit draagt bij aan het herstel van vertrouwen. Zo kan het verwerkingsproces worden bespoedigd. Of er een dader wordt aangehouden of dat de dader onbekend is, is niet van belang. Om letselschade door een geweldsmisdrijf vergoed te krijgen via het schadefonds, moet er worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo moet er sprake zijn van:

 • een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf;
 • ernstig letsel;
 • een misdrijf dat in Nederland plaatsvond;
 • een slachtoffer die geen schuld heeft aan het misdrijf;
 • een claim die binnen tien jaar na het misdrijf wordt ingediend;
 • schade die niet op andere wijze wordt vergoed.

Wilt u meer weten over letselschade na een geweldsmisdrijf? Neem dan contact op met een LSA letselschadeadvocaat.