Letselschade na medische fout

Door een medische fout kan letselschade ontstaan. Er is echter pas sprake van een verwijtbare medische fout, als ongewenste gevolgen van een behandeling aan de behandelaar zijn toe te rekenen. De scheidslijn tussen een complicatie en een medische fout is erg dun. LSA legt u uit wat het verschil precies is.


Medische fout of complicatie?

Tijdens iedere behandeling kunnen er complicaties optreden, zoals een allergie voor geneesmiddelen of een infectie van een operatiewond. Een complicatie is niet per definitie een medische fout. Soms kan een complicatie wel tot een medische fout leiden wanneer er niet, niet tijdig of niet adequaat wordt opgetreden. Een behandelaar is pas aansprakelijk als de medische behandeling een ongewenst resultaat had en er sprake is van:

  • een verwijtbare fout vanuit juridisch oogpunt;
  • (letsel)schade;
  • een causaal verband tussen schade en de fout.

Voorbeelden van een medische fout zijn:

  • het stellen van een onjuiste of (te) late diagnose;
  • het niet of te laat doorverwijzen naar een specialist;
  • chirurgische fouten;
  • het gebruik van ondeugdelijke middelen of instrumenten;
  • het voorschrijven van de verkeerde medicatie.

Letselschade na medische misser?

Als een behandeling niet volgens plan verloopt, vraagt dit om nader onderzoek. Er komt immers veel op zowel de patiënt als de behandelaar af. Want hoe is de letselschade ontstaan? Is de letselschade aan iemand te wijten? Samen met een specialist van de LSA kan op deze en andere vragen een antwoord worden gevonden.